Registratie

Steeds meer booteigenaren besluiten om hun boot te boek te stellen bij het Nederlandse kadaster. Het eigendomsbewijs van een of geregistreerde boot ligt namelijk onweerlegbaar vast. Bij een scheepshypotheek is registratie zelfs verplicht. Ook bij nieuwbouw wordt registratie aanbevolen, om het eigendom meteen goed vast te leggen. Als u een geregistreerde boot wilt kopen of verkopen dient u zich te wenden tot een notaris. Die is bevoegd een akte van levering op te maken. Vanwege de vele voordelen voor de eigenaar zijn de HISWA Makelaars een warm voorstander van scheepsregistratie. Desgewenst kan uw HISWA makelaar de procedure voor u verzorgen.

Brandmerken

Een geregistreerde boot wordt binnen drie maanden voorzien van een zichtbaar op de boot aangebracht nummer. Dit zogenaamde ‘brandmerken’ wordt door het Kadaster uitgevoerd. Op stalen boten wordt het registratienummer meestal in-gebeiteld. Polyester boten krijgen een niet te verwijderen registratieplaatje. De meeste pleziervaartuigen worden geregistreerd in de rubriek B (Binnenschepen). Als u geregeld buitenlandse havens aandoet, is registratie in de rubriek Z (Zeeschepen) aan te bevelen.