Bemiddelingsovereenkomst

Als u in zee gaat met een HISWA makelaar weet u precies wat u mag verwachten. Om misverstanden te voorkomen stelt de HISWA Makelaar een bemiddelingscontract op, waarin de rechten en plichten van zowel verkoper als makelaar helder zijn geformuleerd. Hierin wordt alles benoemd, zoals de vraagprijs, de courtageregeling en de afdracht van de koopsom.

Geschillenregeling

Mocht er ondanks alles toch een geschil ontstaan, dan is er een geschillenregeling waarbij een onafhankelijke geschillencommissie uitspraak doet. Deze doet bindend uitspraak, dus de HISWA Makelaar zal het oordeel van de commissie respecteren en naleven. Lees hier meer over de Geschillencommissie Waterrecreatie.